Listopad 2013

Čas - významný nebo bezvýznamný faktor v našich životech?

30. listopadu 2013 v 19:39
Čas
Rok. Měsíc. Den. Hodina. Minuta. Vteřina. Život.
Čas je vnímán z mnoha úhlů, mnohými smysly a v mnohých chvílích našeho života. Náš život na něm závisí. Odvíjí se od něj vše, co se kdy v tomto vesmíru stane. Čas nám plyne bez jakéhokoliv důvodu, jakéhokoliv smyslu, bez jakýchkoliv příčin. Proč? Otázka za milión. Mnozí z nás čas nevnímají, je jen zbytečností brzdící nás v nějakém úsilí, v něčem, co nám příjde natolik důležité, abychom k tomu přidávali tento pro nás nevýznamný faktor. Ale jsou tu i lidé, kteří časem žijí. Jejich denní rutinou je spěch, řídí se obíháním ručiček kolem ciferníku a kam ukazují je pro ně často životně důležité. Čas je proto relativní ve všech směrech. Nenajdeme pro něj žádné synonymum.
Ti šťastnější z nás pochopili, že by neměl náš život až natolik ovládat, že by měl být jen doprovodná část a nic jiného. Zbytek si myslí, že čas je to, co jim život má vést, co jim snad i pomůže v těžkých chvílích. Omyl. Nemůžeme se spoléhat na něco, co je lidskýma rukama neuchopitelné a okem nezaznamenatelné. Měli bychom žít bez neustálého stresu, že je buď více nebo méně hodin, než bychom potřebovali. Měli bychom si život užívat tak, jako by žádný čas nebyl a lidé nebyli ničím vázáni. Měli bychom žít tak, jako by se nám s každou vteřinou nepřibližoval náš osudný den. Den naší smrti. Život máme prožít a né přežít, ale to nepůjde, pokud se zaměříme na ty pouhé čtyři číslice, které pro nás znamenají definitivní zhoubu. Vím, že toto je pouze můj subjektivní názor, a že mnozí z vás by mě za něj odsoudilo, ale napadlo vás někdy, co by bylo, kdyby žádný čas nebyl? Štěstí. To by to znamenalo. Svět by se zpomalil a my bychom přešli do klidového stádia. Více bychom si užívali klíčové momenty v našich životech, více bychom vnímali sebe navzájem. Vnímali bychom každého jako samostatnou a jedinečnou bytost, nemuseli bychom se dál na nic vázat. K ničemu neuchopitelnému se upínat. Ale to je pouhé fantazírování a pravda je, že by to mohlo být mnohem horší, než skutečnost.
Vím, že touto prací nic nezměním, ale pokud se nad ní alespoň někdo pozastaví a řekne si, že mám asi v něčem pravdu, pak splní svůj účel a může být poklidně založena mezi mé ostatní spisy. Do krabice s nápisem ,,Neverending story''.